PUGN42019-01-08T19:54:47+01:00

Project Description

PUGN 4 |

24 maart t/m 16 april 2016

Angelika Poels

Angelika Poels’ (Deurne) passie is schilderen. Haar denkbeelden worden beïnvloed door de snelle en vluchtige tijd waarin we leven. Door telkens te experimenteren met nieuwe ideeën ontstaan er meerdere manieren om denkbeelden n schilderijen om te zetten. Haar ideeën en denkbeelden krijgen steeds meer uiting in haar werk, waarbij vervreemding van vormen en lichaam een belangrijk element kunnen zijn. Het mooie voor haar is het blijven ontdekken.

www.artangeel.com

info@artangeel.com

Rina de Corti

Rina de Corti (Weert) werkt in uiteenlopende disciplines en met verschillende materialen. De objecten zijn sober van vorm. Op heel eigen wijze combineert zij stemmige kleuren met levende oppervlaktestructuren. De mensfiguur staat in haar werk centraal, hoewel steeds weer op een andere manier vormgegeven. Meteen wordt duidelijk hoe alert zij in het leven staat. Spontaniteit en ingetogenheid. In eenheid.

tontekkel@gmail.com

Hans Goslinga

Hans Goslinga (Woerden) is een chasseur d’image, een beeldenzoeker. Iemand die tijdens zijn reizen en ontmoetingen mensen en dingen nauwkeurig observeert en noteert. Uit die notities ontstaat uiteindelijk zijn werk. Uitgangspunt in zijn werk is het overbrengen van een stemming, een gemoedstoestand, gerelateerd aan een plek, gebeurtenis of ontmoeting. Het geeft zijn werk een kracht, die ‘stilzwijgend’ sprekende is.

www.hgoslinga.exto.nl

hansgoslinga@casema.nl

Geer Gielen

Geer Gielen (Nederweert) gaat uit van de natuur. Door middel van foto’s, tekeningen en collages geeft hij een impressie van zijn kleurrijke bevindingen van het Limburgse landschap. Anderzijds werkt hij ingetogen, gebruikmakend van prijsgegeven materiaal. Gelijkend op halfvergane papyrus dat het verstrijken van de tijden suggereert.

www.geergielen.nl

info@geergielen.nl

Joyce Boschker

Joyce Boschker (Venlo) stelt zich op het standpunt dat kunst voor een groot publiek toegankelijk moet zijn en de intellectuele grenzen moet verlaten. Haar kunst past zich moeiteloos aan aan de liefhebber. Vooral niet andersom. Haar werk is kenmerkend, zonder pretenties, duidelijk en concreet.

www.joyceboschker.com

joyceboschkerp@gmail.com

www.ligzicht.nl

info@ligzicht.nl